Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:

SIG-ovi

Svrha Mense jeste u okupljanju i povezivanju inteligentnih ljudi, naročito onih koji dele iste ideje. Sam cilj Mense i jeste da stvori okruženje koje će ih motivisati da razviju sve svoje talente i upotrebe ih. Mensa, preko svojih SIGova, pruža prijatnu atmosferu koja će članovima dati priliku da se posvete onome što vole i motivisati ih da svoje ideje ostvare, u čemu bi im pomogli i ostali članovi koje ta ideja privuče. Osnivanjem SIGa, članovi obznanjuju ostalom članstvu organizovano postojanje grupe sa posebnim interesovanjem za neku oblast ("Special Interest Group" ili skraceno "SIG"), a time i pozivaju ostale koji su zainteresovani, da im se priključe i daju svoj doprinos samoj ideji.

Da bi se SIG osnovao, potreban je neko ko će koordinisati SIGom i starati se o radu SIGa, i još bar dva člana Mense Srbije. Oni će biti začetnici SIGa. Koordinator je obično ona osoba koja pokreće celu ideju i inicijativu i koja je tu da predstavlja taj SIG, a kasnije ona može prepustiti tu funkciju i nekom drugom. SIG moraju osnovati članovi Mense Srbije, ali članovi SIGa mogu biti i oni koji nisu članovi Mense Srbije.

Ovde su vam predstavljeni svi SIGovi koji trenutno funkcionišu u Mensi Srbije. Svaki od tih SIGova ima svoju ulogu u radu Mense mada ni jedan od njih ne predstavlja Mensu kao celinu. Postoji još mnogo članova sa različitim interesovanjima, ali se oni još uvek nisu organizovali u SIG. Pogledajte opise SIGova i probajte među njima da nađete nešto što vas zanima, pa zatim možete kontaktirati koordinatora SIGa. Ukoliko želite da se prijavite za uključivanje u rad SIGa, obratite se koordinatoru tog SIGa, a ako hoćete da formirate sopstveni SIG, pogledajte Pravilnik rada SIGova

Odseci:

SIG-ovi:

Neki od SIGova povremeno zapadnu u fazu duže neaktivnosti. U takvim situacijama se čeka da neko od članova sa svežom energijom i idejama ponovo pokrene rad SIGa. Članovi zainteresovani za oživljavanje neaktivnog SIGa mogu se javiti Nacionalnom SIG koordinatoru. Trenutno neaktivni sigovi su:

Copyright © 1998-2014. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić