Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:

Instrukcije za uplatu članarine

Odlukom Predsedništva br. 20131003/01 članarina za 2014. godinu iznosi 2.500 din.

Odlukom Predsedništva br. 20140624/01 članarina za poslednji kvartal 2014. godine iznosi 1.500 din. Ovaj iznos važi za uplate od 1. septembra 2014. godine članarine za 2014. godinu.

Od 1. septembra 2014. uplata članarine za ostatak 2014. godine i za celu 2015. godinu je 2.500 din.

Članarina za 2015. godinu iznosi 2.500 din. Za uplate od 1.12.2014. do 31.01.2015. odobrava se popust, te je za uplate u tom periodu iznos članarine 2.000 din.

Uplata se vrši nalogom za uplatu u bilo kojoj pošti ili banci, koji treba popuniti na sledeći način:

Uplatilac: ime, prezime i važeća adresa člana
Svrha uplate: članarina za... godinu
Primalac: Mensa Srbije, Bulevar oslobođenja 22, 21000 Novi Sad, PIB 102201217
Iznos: 2.500
Račun primaoca: 355-1025995-50
Poziv na broj: obavezno uneti JMBG člana (služi za identifikaciju u bazi podataka)

 

Šta se dešava posle uplate članarine?

Spisak članova i članske karte

Ukoliko ispravno popunite uplatnicu i naročito svoj JMBG, administratori Mense Srbije će informaciju o Vašoj uplati dobiti putem bančinog elektronskog izvoda. Na osnovu te informacije uključiće Vas na listu članova Mense za tekuću godinu.

Krajem svake kalendarske godine, od 01. decembra, počinje obnova članarine za sve aktuelne članove, za narednu kalendarsku godinu. Članovima koji obnove članarinu u periodu 01. decembar - 01. februar, članske karte za novu kalendarsku godinu se šalju uz prvi godišnji bilten.

Članovi koji se prvi put učlanjuju u Mensu Srbije ili posle pauze u članstvu obnavljaju članarinu u periodu 1. decembar - 1. februar takođe dobijaju člansku kartu uz prvi godišnji bilten, koji se očekuje tokom februara.

Ukoliko ste tokom godine (posle 1. februara) uplatili članarinu za tekuću kalendarsku godinu, 10 do 15 dana nakon uplate možete očekivati da se Vaše ime pojavi na spisku na stranici Članovi ove web prezentacije.

Nakon pojavljivanja imena u spisku članova možete očekivati i da Vam poštom bude dostavljena članska karta, na adresu koja postoji u Mensinoj bazi podataka.

Imena svih članova koji uplate članarinu za narednu kalendarsku godinu pre 01. januara, pojaviće se na spisku članova na ovom sajtu prvih dana januara.

Elektronski servisi

Kada se ime pojavi na spisku članova, dobijate mogućnost logovanja ili registracije naloga na ovom sajtu i Mensinom forumu.

Onima koji se prvi put učlanjuju, oko dve nedelje posle uplate stići će pozdravni e-mail sa Mensinog servera na e-mail adresu koja postoji u bazi podataka Mense Srbije.

Onima koji obnavljaju članstvo samo će se obnoviti mogućnost logovanja na sajt i forum, pozdravni e-mail sa Mensinog servera neće im biti poslat.

Ako posle uplate u navedenim rokovima ne vidite svoje ime na stranici Članovi, ne dobijete pozdravni e-mail ili člansku kartu, javite se na io@mensa.rs, kako bi administratori mogli da provere gde je nastao zastoj.

Ukoliko ste promenili poštansku adresu, e-mail adresu ili druge podatke

Obavestite administratora baze podataka Mense Srbije na podaci@mensa.rs o promeni, navodeći svoj JMBG i ukoliko znate svoj članski broj.

Copyright © 1998-2014. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić