Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:

Aktivnosti

Mensa nije statična organizacija koja samo okuplja natprosečno inteligentne osobe. Postoje i aktivnosti (popularno ih nazivamo projekti) koje doprinose popularizaciji Mense i inteligencije uopšte. Aktivnosti Mense su, kao i interesovanja članova, veoma različite.

Cilj ovih Mensinih projekata je da skrene na sebe pažnju javnosti i nadležnih institucija, kao i to da stavi do znanja svima da se na nju, kao pozitivnu pokretačku snagu, može ozbiljno računati. Projekti iza kojih stoji Mensa imaju naučnu težinu i okrenuti su unapređenju kvaliteta života i prosperitetu šire zajednice. Svakim projektom rukovodi neko od članova Mense i oko njega se obično okuplja čitav tim ljudi.

Mensine aktivnosti podrazumevaju i raznovrsna okupljanja, čiji je cilj da omoguće i unaprede kontakte između članova i pruže prijatan ambijent za razmenu ideja, sticanje novih saznanja iz naučnih i drugih oblasti, razvijanje timskog duha kroz sportska takmičenja isl.

Najave

25. - 27. april 2014. - Obeležavanje Godišnjice Mense Srbije, Kruševac
01. - 04. maj 2014. - Promenada, godišnje okupljanje Mense Hrvatske u Zagrebu
04. - 06. jul 2014. - Veseli spust, Kraljevo
25. - 27. jul 2014. - Dani Mense u Nišu
30. juli - 03. avgust 2014. - EMAG - European Mensas Annual Gathering, Cirih, Švajcarska
15. - 17. avgust 2014. - Dani Mense u Beogradu
05. - 07. septembar 2014. - Dani Mense na Paliću

Detaljni programi okupljanja biće objavljeni blagovremeno.

Neke od ranijih aktivnosti

septembar 2013. IBD - International Board of Directors of Mensa, Kalgari, Kanada
polovina avgusta 2013. - DMuBG u vreme Beerfest-a (Mensa Srbije)
avgust 2013. EMAG - European Mensas Annual Gathering - Bratislava, Slovačka
treći vikend jula 2013. rafting Tarom (Mensa Crne Gore)
jun/jul 2013. No Stress ON Cress (Mensa Hrvatske)
17.-20.05.2012. primorska olimpijada (Mensa Crne Gore)
20.-22.04.2012. godišnjica Mense Srbije u Nišu
krajem juna - Veseli spust (Ibar, Kraljevo)
9. jun 2011. - Festival pameti, Novi sad

Na Magliču dan pred naš veseli spust 2006.

rafting "Tara 2006"

Copyright © 1998-2014. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić